+84 982 421 343
MENU
Sản phẩm Đại Phúc Vinh
產品分類
 • 鋸木機 ( 12 )
 • 鉋木機 ( 8 )
 • 砂光機 ( 6 )
 • 作榫機 ( 8 )
 • 指接, 拼板機 ( 7 )
 • 貼邊機 ( 4 )
 • 熱 / 冷壓機 ( 5 )
 • 立軸 / 鉋花機 ( 10 )
 • 雙端作榫機 ( 4 )
 • 鉆孔機 ( 13 )
 • 喷漆系统 ( 3 )
 • 配套設備 ( 11 )
新闻
图片库

CNC 雙端長方榫頭自動作榫機

- 商标 : Yow Cheng – Taiwan

- 型式 : CNC-D200B

看多 作榫機 大褔榮責任有限公司

信息 :

CNC-D200A (自動型)
CNC-D200B (全自動型)

CNC-D200A:
 • 輸入榫頭尺寸後,視需求長度角度手動調整軸後,即可加工。
 • 4軸-伺服馬達驅動。
 • 1軸-馬達驅動。
軸向 CNC-D200A
X 伺服驅動
Y 伺服驅動
U 伺服驅動
V 伺服驅動
M 手動減速機驅動
H 手動減速機驅動
E 手動減速機驅動
D 手動減速機驅動
A 馬達減速機驅動
 
CNC-D200B:
 • 輸入成品尺寸後,全自動校正至加工準備位置,完成後即可進行加工,易於簡單控制。
 • 9軸-伺服馬達驅動。

軸向

CNC-D200B
X 伺服驅動
Y 伺服驅動
U 伺服驅動
V 伺服驅動
M 伺服驅動
H 伺服驅動
E 伺服驅動
D 伺服驅動
A 伺服驅動
 
型式 CNC-D150A CNC-D200A
加工長度 180~1500 mm 180~2000 mm
主軸轉速 12,000 R.P.M. 12,000 R.P.M.
榫頭最大寬度 130 mm 130 mm
榫頭最大深度 40 mm 40 mm
榫頭最小深度 10 mm 10 mm
榫頭最大厚度 30 mm 30 mm
刀頭傾角 -10˚~45˚ -10˚~45˚
刀頭轉角 0˚~45˚ 0˚~45˚
主軸馬達 6 kw x 2 6 kw x 2
集塵罩孔徑 ø3" x 2 ø3" x 2
工作壓力 6 BAR 6 BAR
總裝置馬力 17.1 kw (22.8 HP) 17.1 kw (22.8 HP)
機械尺寸(長x寬x高) 3240x3000x1970 mm 3740x3000x1970 mm
裝箱尺寸(長x寬x高) 3270x2150x2270 mm 3770x2150x2270 mm
淨重 / 毛重 3300 kg / 3600 kg 3600 kg / 3900 kg
   
 
型式 CNC-D150B CNC-D200B
加工長度 180~1500 mm 180~2000 mm
主軸轉速 12,000 R.P.M. 12,000 R.P.M.
榫頭最大寬度 130 mm 130 mm
榫頭最大深度 40 mm 40 mm
榫頭最小深度 10 mm 10 mm
榫頭最大厚度 30 mm 30 mm
刀頭傾角 -10˚~45˚ -10˚~45˚
刀頭轉角 0˚~45˚ 0˚~45˚
主軸馬達 6 kw x 2 6 kw x 2
集塵罩孔徑 ø3" x 2 ø3" x 2
工作壓力 6 BAR 6 BAR
總裝置馬力 20.5 kw (27.3 HP) 20.5 kw (27.3 HP)
機械尺寸(長x寬x高) 3240x3000x1970 mm 3740x3000x1970 mm
裝箱尺寸(長x寬x高) 3270x2150x2270 mm 3770x2150x2270 mm
淨重 / 毛重 3300 kg / 3600 kg 3600 kg / 3900 kg
   
© 2016 大褔榮責任有限公司. 版权所有.
Designed by Web360
快速度四面鉋木機
商标 : Shenko
型式 : SKG-230
High speed 4 side moulder
商标 : Shenko
型式 : SGK-230
SHENGSHING WIDE BELT SANDER 1300MM - THREE HEADS
商标 : Shengshing
型式 : SD-3130
Computer panel saw
商标 : Taichan
型式 : TPS-10SH
RH-626ART自動雙端上下圓鋸立軸機
商标 : Rhsin
型式 : RH-626ART
雙端作榫機6軸配置
商标 : Echain
型式 : ETC-86S