+84 982 421 343
MENU
Sản phẩm Đại Phúc Vinh
產品分類
 • 鋸木機 ( 12 )
 • 鉋木機 ( 8 )
 • 砂光機 ( 6 )
 • 作榫機 ( 8 )
 • 指接, 拼板機 ( 7 )
 • 貼邊機 ( 4 )
 • 熱 / 冷壓機 ( 5 )
 • 立軸 / 鉋花機 ( 10 )
 • 雙端作榫機 ( 4 )
 • 鉆孔機 ( 13 )
 • 喷漆系统 ( 3 )
 • 配套設備 ( 11 )
新闻
图片库

鉆孔機

© 2016 大褔榮責任有限公司. 版权所有.
Designed by Web360
Máy khoan chân ghế sô pha tự động
商标 : Fuvico
型式 : FC-1WD
Máy khoan lắc mộng âm nhiều mũi
商标 : Yow Cheng – Đài Loan
型式 : YC-612
Máy khoan mặt ghế 4 vị trí tự động
商标 : Fuvico – Việt Nam
型式 : FC-4WD
Máy khoan bọ ghế tự động 3 cụm
商标 : Fuvico - Việt Nam
型式 : FC-3WD
Máy khoan đứng nhiều đầu 2400mm
商标 : Yowcheng - Đài Loan
型式 : SV-208
Máy khoan ốc liên kết 63 mũi ( 3 cụm)
商标 : Holztek
型式 : Z63
Máy khoan ốc liên kết 42 mũi 2 cụm
商标 : Holztek
型式 : Z42
Máy khoan 2 đầu 1800-2400mm
商标 : Yow Cheng – Đài Loan
型式 : SD-2T
Máy khoan đứng 16 đầu thủy lực
商标 : Đài Loan
型式 : HS-816