+84 982 421 343
MENU
Sản phẩm Đại Phúc Vinh
產品分類
 • 鋸木機 ( 12 )
 • 鉋木機 ( 8 )
 • 砂光機 ( 6 )
 • 作榫機 ( 8 )
 • 指接, 拼板機 ( 7 )
 • 貼邊機 ( 4 )
 • 熱 / 冷壓機 ( 5 )
 • 立軸 / 鉋花機 ( 10 )
 • 雙端作榫機 ( 4 )
 • 鉆孔機 ( 13 )
 • 喷漆系统 ( 3 )
 • 配套設備 ( 11 )
新闻
图片库

熱 / 冷壓機

© 2016 大褔榮責任有限公司. 版权所有.
Designed by Web360
80T冷压机
商标 : China
型式 : MH3248X80T
50T冷压机
商标 : China
型式 : MH324X50T
160吨贴面热压机系列
商标 : Qiulin - China
型式 : BY214-8/16(5)H1RC
120吨贴面热压机系列
商标 : Qiulin - China
型式 : BY214-8/16(3)H1RC
100吨贴面热压机系列
商标 : Qiulin - China
型式 : BY214-8/10H1RC