+84 982 421 343
MENU
Sản phẩm Đại Phúc Vinh
產品分類
 • 鋸木機 ( 12 )
 • 鉋木機 ( 8 )
 • 砂光機 ( 6 )
 • 作榫機 ( 8 )
 • 指接, 拼板機 ( 7 )
 • 貼邊機 ( 4 )
 • 熱 / 冷壓機 ( 5 )
 • 立軸 / 鉋花機 ( 10 )
 • 雙端作榫機 ( 4 )
 • 鉆孔機 ( 13 )
 • 喷漆系统 ( 3 )
 • 配套設備 ( 11 )
新闻
图片库

四面四轴刨木机

- 型式 : FE-423

看多 鉋木機 大褔榮責任有限公司

信息 :

型 式 FE-423 FE-623 FE-630G
刀轴数 4 6 6
最大刨削高度 160mm 160mm 160mm
最大刨削宽度 230mm 230mm 230mm
最短加工长度 250mm 250mm 250mm
刀轴转速 6200 RPM 6200 RPM 6200 RPM
刀轴直径 40mm 40mm 50mm
刀头直径 Ø100~180mm Ø100~180mm Ø100~180mm
上刀轴刀头最大直径 Ø180mm Ø180mm Ø180mm
后下轴刀头最大直径 - Ø255mm Ø255mm
送料速度 6-46 m/min ( 变频器送料 )
送料轮直径 Ø140mm Ø140mm Ø140mm
送料轮宽度 100mm 100mm 200mm
刨直台面与导板调整范围 10mm 10mm 10mm
刨直台面长度 1500mm 2000mm 2000mm
直立刀轴上下调整范围 30mm 30mm 30mm
水平刀轴前后调整距离 30mm 30mm 30mm
升降马达 1 HP 1 HP 1 HP
送料马力 7 1/2 HP 7 1/2 HP 10 HP
HP刀轴马达 前下刀轴 7 1/2 HP 7 1/2 HP 10 HP
右立刀轴 7 1/2 HP 7 1/2 HP 10 HP
左立刀轴 7 1/2 HP 7 1/2 HP 10 HP
前上刀轴 10 HP 10 HP 15 HP
后上刀轴 - 7 1/2 HP 10 HP
后下刀轴 - 7 1/2 HP 10 HP
机械尺寸 3240x1830x1750mm 4400x1830x1750mm 4290x1910x1750mm
装箱尺寸 3400x1870x2000mm 4600x1870x2000mm 4390x1950x2000mm
净重∕毛重 2900/3400kgs 3500/4300kgs 4500/5300kgs
© 2016 大褔榮責任有限公司. 版权所有.
Designed by Web360
快速度四面鉋木機
商标 : Shenko
型式 : SKG-230
High speed 4 side moulder
商标 : Shenko
型式 : SGK-230
SHENGSHING WIDE BELT SANDER 1300MM - THREE HEADS
商标 : Shengshing
型式 : SD-3130
Computer panel saw
商标 : Taichan
型式 : TPS-10SH
RH-626ART自動雙端上下圓鋸立軸機
商标 : Rhsin
型式 : RH-626ART
雙端作榫機6軸配置
商标 : Echain
型式 : ETC-86S